فورپلي چيست ؟

 

منبع : پايگاه آموزشي  تفريحي

دكتر پرديس

 

سوال : فورپلي چيست؟

 دكتر پرديس: "فورپلي" در حقيقت مجموعه‌اي از رفتارها و اعمال فيزيكي و روحي است كه بين دو نفر از جنس مخالف صورت مي گيرد كه باعث تحريك جنسي مي شود.
فورپلي شامل رفتارهاي مختلفي مثل بوسيدن، لمس كردن، بغل كردن، صحبت كردن، بازي كردن و سربه سر گذاشتن مي شود.
تحريك جنسي اشكال مختلفي دارد، مثل تحريك دستي، يا تحريك دهاني. در مناطق جنسي گيرنده هاي عصبي تعدادشان بيشتر است و تحريك پذيري بيشتر است. تراكم گيرنده هاي لمسي در خانم ها در كليتوريس در بيشترين ميزان است. در واقع در كليتوريس تعداد زيادي از اين گيرنده هاي سلولي، در منطقه كوچكي تجمع كرده اند. بنابراين با تماس و نوازش اين نقطه، زن خيلي سريعتر به مرحله اورگاسم مي رسد.


سوال: اورال سكس تا چه اندازه موثر است؟


دكتر پرديس: اورال سكسي كه زن روي مرد انجام مي دهد Fellatio‌ نام دارد و بر عكس آن اورال سكسي كه مرد روي زن انجام مي دهد را Cunnilingus‌ مي نامند كه اگر به طور صحيح انجام شود، يعني شخص از آناتومي طرف ديگر اطلاع داشته باشد، ميتواند تكنيك موثري باشد براي تحريك كردن پارتنر.


سوال:‌ اين رفتارهاي جنسي را چگونه مي توان انتخاب كرد؟ بعضي ها ممكن است به راحتي نتوانند به سراغ اين تكنيك ها بروند.


دكتر پرديس: اگر دو نفر واقعاً در همه امور زندگي تفاهم دارند، ارتباطات آنها هم با هم صحيح و راحت است و به هم مي فهمانند كه چگونه لذت مي برند.
يعني از واكنش هاي طرف مقابل بايد سريع برداشت شود كه پارتنر از چه كارهايي بيشتر لذت مي برد، و آن حركات لذت بخش بيشتر انجام شود.
گاهي اين رضايت خاطر با صدا يا با علائم بدني به طرف مقابل اطلاع داده مي شود. به اين علائم Cues‌ گفته مي شود، يعني اشاراتي بدني يا صدايي كه شخص به طريق آنها ميزان رضايت خود را به پارتنر خود اطلاع مي دهد.
براي مثال، برخورد دندان از طرف زني كه عمل فلاشيد انجام مي دهد، اگر نداند سرآلت مرد بسيار بسيار حساستراست زيرا مقدار گيرنده ها در آن بسيار بسيار بيشتر است، اگر تماس دندان انجام شود، درد به وجود مي آيد و مرد خيلي سريع ممكن است erection‌ خود را از دست بدهد.

درد يك مكانيسم
‌‌Fight and Flight است. انسان يا حيوان آن را نشانه خطر احساس مي‌كند و به طور خودكار بدن خودش را براي فرار يا براي مبارزه آماده مي كند. در اين صورت سكس ثانويه مي شود و مكانيزم جنسي مي خوابد. يعني درد باعث مي شود مكانيزم تحريك جنسي مختل شود.
پس يك خطا از روي ناآگاهي جنسي مي‌تواند تمام رابطه جنسي آن جلسه را از بين ببرد، و حتي گاهي به بحث و مشاجره بكشاند.

سوال:اين اطلاعات را چگونه مي توان به دست آورد؟ آيا افراد به طور خود به خود به اين اطلا‌عات مي رسند؟


دكتر پرديس: داشتن اطلا‌عات دقيق و فراگرفتن تكنيك هاي خاص همه اكتسابي هستند، و به داشتن سكس بهتر و با كيفيت بهتر كمك مي كنند. به خاطر همين است كه آموزش علمي مسائل جنسي بخصوص به نوجوانان و جوانان و حتي بزرگسالا‌ن مورد تاكيد قرار مي گيرد.
پس داشتن خصوصيات فيزيولوژيكي چه در مورد مرد و چه در مورد زن نقش مهمي بازي مي كند.

سوال:آيا اين تكنيكها هميشه سبب تحريك و لذت جنسي مي شوند؟
دكتر پرديس: از نظر فيزيولوژيكي، هر چقدر هم كه يك حركت لذت بخش باشد، وقتي در يك مقطع زماني كوتاه تكرار شود، مغز خود به خود سيستم را مي بندد. پس شخص بايد بداند كه وقتي حركتي را انجام مي دهد، شرايطي ايجاد كند كه حالت يكنواختي به وجود نيايد.اينها فقط مثال است تا اشخاص بدانند كه اين جزئيات فيزيولوژيكي از چه اهميتي برخوردار است.

سوال:ميزان تاثير "فورپلي" چقدر است؟
دكتر پرديس: فورپلي نقش مهمي بازي مي‌كند، حالتي است كه شخص را از مرحله تحريك مي كشد بالا‌ حتي تا مرحله ارضا.
خيلي از خانم ها گفته اند كه به وسيله فورپلي خيلي راحت تر و سريعتر ارضا مي شوند تا در حالت ديگر. هدف فورپلي اين است كه شخص را به اورگاسم برساند.آقايان خيلي سريعتر تحريك و راحت تر به قله تحريك يعني اورگاسم مي‌رسند. اين است كه فورپلي نقش مهمتري را در مورد خانمها بازي مي كند تا آقايان.
فورپلي يك بعد احساسي هم به رابطه مي‌دهد يعني تماسهاي فيزيكي مختلف زوجين را به هم نزديكتر مي كند.در مورد آقايان هم مسئله فورپلي خيلي مهم است. يعني اجازه مي دهد كه مرد تحريك شود و حالت erection بوجود آيد.
واقعيت اين است كه هرچقدر هم زوجين در ابتدا به هم علا‌قه داشته باشند، اگر براي حفظ رابطه خود فعاليت سريع و پيوسته نكنند از هم خسته مي‌شوند. حال اگر فيزيك را هم از دست بدهند اين عادي شدن زودتر به وقوع مي پيوندد.پس براي آنكه طرفين ازهم خسته نشوند، تنوع بايد وجود داشته باشد.
نكته ديگر اينكه حركات يكنواخت عادت به وجود مي‌آورد و رابطه خسته كننده مي شود. وقتي دو نفر پيوسته باه هم هستند و همه اش يكديگر را زير نظر دارند، تازگي رابطه از بين مي رود. اين است كه گاهي جدايي براي مدتي لا‌زم است. وقتي دو نفر باهم هستند اما از هم خسته شده اند اگر كمي از هم جدا شوند اين مي تواند به تازگي مجدد رابطه آنها كمك كند.

كليه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده محفوظ است