دوران عقد و مديريت رابطه (روابط، برخوردها، رفتارها ،ديدو بازديدها، خانواده ها )

www.asheghi4u.net

مقاله از علي سلطامني مجد

دوران عقد چه دورانيست ؟

معمولا در ازدواجهاي امروزي  مدت كمي را به دوران نامزدي اختصاص ميدهند و اكثر خانواده ها به خصوص خانواده طرف دختر ترجيح ميدهند هر چه زودتر صيغه عقد دائم جاري شود حال با يك مراسم و تشريفات خاص يا در محضر و يا ... به هر حال نكته اي كه خانواده ها بايد مدنظر داشته باشند اينكه دوران عقد مربوط به دوران شناخت نيست چرا كه مرحله شناخت در دوران نامزدي بايد سپري شود نه در دوران عقد و تا زماني كه اينمرحله ( مرحله شناخت) تا حد مطلوبي سپري نشده نبايد صيغه عقد دائم جاري شود چرا كه به محض جاري شدن اين صيغه عرفا و شرعا دو طرف زن و شوهر محسوب ميشوند و ديگر فرصت شناخت گذشته است . در دوران عقد بايد به اصلاح اخلاق و رفتارهاي منفي از ديد طرفين پرداخته شود بعنوان مثال زوجي در دوران نامزدي شاهد برخي رفتراهاي نادرست هستند كه اين رفتارها در حدي نيست كه به خاطر آنها بشه يك رابطه رو زير سوال برد  در دوران عقد دو طرف بايد سعي كنند اين رفتارهاي شناخته شده را اگر منفيست برطرف سازند تا براي آغاز زندگي اين رفتارها مشكل ساز نشوند . اكثر  مواقع دوران عقد به علت عدم  آمادگي به لحاظ شرايط خانوادگي طرف دختر يا وضعيت اقتصادي طرف پسر و يا اتفاقات غير منتظره كمي طولاني ميشود  طولاني تر شدن رابطه عقد چنانچه با مديريت رابطه همراه نباشد خود مشكل آفرين ميشود .

رابطه جنسي در دوران عقد ؟

اگر چه پس از جاري شدن صيغه عقد دائمي دو طرف عرفا و شرعا زن و شوهر محسوب ميشوند اما نكته اي كه مهم تلقي ميشود اينكه دو طرف برخي روابط و رفتارهاي خود را تا زماني كه زير يك سقف نرفته اند بايد كنترل كنند . اولا هرگز توصيه نمي شود رابطه جنسي به صورت دخول (hard) را در اين دوران تجربه كنند چرا كه عطش جنسي دو طرف بايد در اين زمينه محفوظ مانده تا در جايگاه خود بتواند تاثير گذار باشد زوجهاي جواني كه در دوران عقد به سر ميبرند اگر ميخواهند رابطه انها تكراي نشده و شكل عادت به خود نگيرد سعي كنند از دخول اجتناب بورزند اما در مورد نيازهاي جنسي خود ازادانه صحبت كنند و در اين صحبتها سعي در تحريك يكديگر نداشته باشند  معاشقه در دوران نامزدي توصيه مي شود در دوران عقد نيز معاشقه و در صورتيكه دو طرف نتوانند خويشتن داري كنند و يا جهت آشنايي با اميال جنسي خود رابطه جنسي تا مرز دخول را ،به صورت محدود، تاكيد مي شود، محدود تجربه كنند اما دخول هرگز. ممكن است در اين تجربه با مشكلاتي روبرو شوند دوران عقد دوران مناسبي براي رفع ساير اختلالات جنسي و يا احيانا اگر برخي از خانمها نياز به درمان و رفع مشكلاتي  نظير كيست رحم ، چرخش دهانه رحم ،دردهاي واژن خشكي دهانه واژن  و ... هستند بپردازند .

رفت و آمدها در دوران  عقد ؟

پس از عقد رسمي مسلما رابطه شكل جدي تر به خودش ميگيره در عين حال كه يكسري از محدوديتها برداشته مي شود عدم مديريت رابطه ميتواند باعث بروز مشكلات و بحثهاي خانوادگي شود تا جايي كه متاسفانه كار به طلاق برسد . مسلما هر دو طرف علاقه مند هستند بيشتر در كنار هم باشند بيشتر رفت و آمد داشته باشند بيشتر كنار هم بخوابند و حتي مسافرت بروند  بله ايندو زن و شوهر هستند پس از سالها خلاء احساسي و جنسي حال فرصتي براي بر طرف كردن اين خلاء يافته اند شخصي مورد نظر خود را يافته اند هم ديگر و دوست دارند اما فاكتورهاي مهم و اساسي عموما خانواده ها با رفت و آمد و اينكه دو طرف شب كنار هم بخوابند و با هم باشند مشكل دارند علت اصلي اين مشكل عدم جلوگيري و كنترل غريزه جنسي از سوي دو طرف است كه ممكن است باعث پيدايش مشكلاتي نظير باردار شدن يا از بين رفتن باكرگي دختر شود عموما خانواده ها ترجيح مي دهد قبل از ازدواج باكرگي حفظ شود به خصوص  خانواده دختر توصيه مي شود دو طرف به اين خواست هها احترام بگذارند  نكته مهم بعدي به لحاظ وضعيت اقتصادي اكثر خانواده ها و معذب بودن خانواده ها در ابتداي رابطه جهت پذيرش عضو جديد عروس خانم يا آقا داماد و رودرواسيهايي كه دارند مسلما هر ديدو بازديد مستلزم خرج و مخارجيست كه بريابرخي از خانواده ها دشوار است دو طرف خود بايد قبل ازاينكه بحثي پيش بيايد رفت و امدهاي خود به منزل دو خانواده را كنترل كنند . جداي از اين مسائل متاسفانه در اين رفت و آمدها ممكن است حرفهايي ردو بدل شود كه به علت عدم شناخت باعث پيدايش كدورتهايي بين خانواده ها بشود پس بحثهايي كه در اين خانواده پيش مي ايد نبايد توسط عروس خانم يا اقاي دامان به اون يكي خانواده منتقل شود . كلا دوران عقد دوران حساسيست . به جاي انكه بيشتر به منل يكديگر برويد قرار هاي خود را بيرون تنظيم كنيد و رفت وآمدهي منل را در حد يك ناهار يا شام  و در صورتي كه خانواد هها مشكلي نداشتند  شب را اطراق كنيد  . حفظ حرمت بسيار اهميت دارد . كاري نكنيد ك هبه خاطر لحظاتي لذت دوران شيرين عقد خود را تلخ كنيد . اما در مورد مسافرت رفتن ، سفر كردن روش مناسبي بريا شناخت خيلي از كنشها و واكنشهاي اخلاقي و رفتراي يك فرد محسوب ميشود  اگر خانواد ه ها با اين قضايا مشكلي ندارند يك سفر حتما در اين دوران توصيه مي شود البته از اعتماد خانواده ها نبايد سو استفاده شود و اگر خانواد هها راضي نشدند كه دو نفره به سفر برويد ميتوانيد با همراهي خانواد هها يك سفر ترتيب دهيد . اگر چه دوران عقد دوران شناخت نيست چرا كه به عبارت عام كار از كار گذشته .

مناسبتها ، رسم و رسومات

برخي از رسم و رسومات ما زيبا ميباشد اما چون در هر دوره هر خانواده اين رسم و رسومات را  به نفع خود تغيير داده متاسفانه برخي از رسم و رسومات بيشتر دست و پا گير شده و باعث شكل گيري مشكلاتي  در دوران عقد ميشود بعنوان مثال گروهي رسم بر اين دارند كه به مناسبت اعياد مختلف هم خانواده پسر و هم خانواده دختر هدايايي ردو بدل كنند اگر سطح طبقاتي دو خانواده يكسان باشد كه خب كتر مشكل پيش مي ايد اما چنانچه سطح طبقاتي يكي از خانواد هها نسبت به خانواده مقابل كمتر باشد جرقه بحث و مشكلات زده مي شود و به جاي آنكه قبل از فرا رسيدن  عيد يا مناسبت خاصي اسباب خوشحالي فراهم شود بالعكس غم خريد هديه اي كه در خور هديه دريافتي از خانواده مقابل باشد جايگزين شادي ميشود توصيه مي شود در همان ابتداي رابطه هر دو خانواده توافقي صورت دهند كه پيرامون ان كلا هديه اي رد و بدل نشود و يا اينكه هديه سنگين نباشد . اين رسم و رسومات در جهيزه نيز تاثير گذار بوده متاسفانه فرهنگ غلط جامعه در اين است كه اگر هر كسي تجملاتي تر باشد آبرو دار تر است و عموما اين مشكلات همانطور كه عرض شد در صورتي كه دو خانواده از نظر سطح اقتصادي مطابقت نداشته باشند پيش مي آيد . و همينطور چشم روي چشم بندي ، از همان ابتداي رابطه سعي كنيد يا رسم و رسومات دست و پاگير را توافقي كنار بگذرايد يا اينكه رسم هاي يرا اجرا كنيد كه هر دو خانواده به يك ميزان از عهده آنها برايند . وگرنه هدف چيزه ديگريست كه ممكن است اين رسومات دو طرف را از هدف اصلي دور كند .

مدت دوران عقد ؟

چنانچه مديريت رابطه حفظ شود دوران عقد تا آماده شدن شرايط دو طرف حداكثر 2 سال ، هر چه اين دوران كوتاه ترباشد هم براي طرفين و هم براي خانواده ها بهتر است بالعكس توصيه مي شود دوران نامزدي كوتاه نباشد تا دو طرف همديگر را بهتر بشناسند با نظارت خانواده ها .

با تشكر از شما

علي سلطاني مجد

كليه حقوق برای پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده محفوظ است