کانال تنظیم خانواده

رژِم لاغری

طب سوزنی

بهروز کلینیک

افزایش رفتارهای پرخطر نوجوانان

افزایش رفتارهای پر خطر نوجوانان

افزایش رفتارهای پر خطر نوجوانان

 

رفتارهای پرخطر نوپدید ارتباط تنگاتنگی با رشد تکنولوژی‌های ارتباطی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی مجازی دارند. این دسته از رفتارهای پرخطر چون به سبک زندگی کودکان و نوجوانان و تاثیرپذیری آنان از رسانه‌ها گره خورده است، به کار و تلاش بیشتر و نیز هماهنگی و همکاری بیشتر خانواده‌ها نیاز دارد.

 به نقل از روزنامه قانون، در این زمینه برنامه‌ریزی شده است که در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶، مسئولان آموزش و پرورش حضور موثری در فضاهای اجتماعی مجازی داشته باشند و محصولات و منابع آموزشی و کمک آموزشی در فضاهای مجازی، منتشر شوند. در این خصوص، مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش، به منظور محافظت و مراقبت از کودکان و نوجوانان دانش‌آموز در برابر آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر، راهبردهایی را طراحی کرده است، گفت: «این راهبردها به‌طورمشخص، شامل توسعه مداخلات زودرس و مداخلات مبتنی بر دوره شیوع، تلفیق آموزش‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با کلاس درس و محتوای برنامه درسی، افزایش نرخ پوشش برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه مشارکت و همکاری مدارس، خانواده‌ها و محلات در نهضت فرهنگی اجتماعی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توجه همزمان به تقویت عوامل محافظت کننده و کاهش عوامل مخاطره‌آمیز به منظور استقرار نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان با فرایند کاملی از غربالگری تا آموزش، درمان و حمایت‌های اجتماعی را شامل می‌شود». نادر منصورکیایی با بيان اينكه «برنامه‌های تعریف شده شامل سه محور آموزش و توانمندسازی برای پیشگیری از اعتیاد، آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر، نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان است»، گفت: در راستای مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان نیز طرح «مددکاری اجتماعی در مدارس» شناسایی شد. بنابراين مداخله مختصر براي درمان و حمایت‌های اجتماعی دانش‌آموزانِ در معرض خطر (و دارای اختلالات مرتبط با رفتارهای پرخطر)، آموزش مهارت‌های تاب‌آوری برای دانش‌آموزان خانواده‌های در معرض خطر و نیز طرح «نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان» (نماد) اجرا شد». کیایی درباره مهم ترین چالش‌های حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی اظهار کرد: در سال‌های اخیر، دو چالش مهم پیش روی ما، موضوع فوریت‌های اجتماعی و رویدادهای ناگوار بوده که شامل موضوعاتی چون خشونت و خودکشی، خشونت علیه کودکان، مشکلات خانوادگی کودکان و نوجوانان و نیز رفتارهای پرخطر نوپدید بوده است.

رفتارهای پرخطر نوپدید و ورود به فضای مجازی

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل ما «نرخ پوشش» است، گفت: اکنون به غیر از برنامه‌های فرهنگی و ترویجی حوزه پیشگیری که به‌دلیل قدرت فراگیرسازی، نرخ پوشش خوبی دارند، دو محور برنامه‌های «آموزش پیشگیری» و «مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان»، هنوز از نرخ پوشش مطلوب فاصله دارند. وی افزود: در زمینه برنامه‌های «آموزش پیشگیری»، در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵، ۴۰ درصد از مدارس کشور، تحت پوشش قرار گرفتند. اگر چه در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵، صد درصد پایه‌های ششم تا نهم، به‌صورت فوق العاده، تحت پوشش قرار گرفتند، اما در مجموع، به‌صورت میانگین، ۴۰ درصد مدارس، تحت پوشش برنامه‌های آموزش پیشگیری قرار دارند». به گفته کیایی در مورد برنامه‌های «مراقبت اجتماعی» نیز، اگرچه در همه مناطق آموزش و پرورش کشور، خدمات مداخله در فوریت‌های اجتماعی، ارائه می‌شود، اما هم در این برنامه و هم در برنامه‌های آموزش پیشگیری، به‌دلیل بالا بودن آمار جمعیت هدف و هزینه تمام شده خدمات پیشگیری و مداخله، به منابع مالی قابل توجهی نیاز است تا بتوانیم به نرخ پوشش مطلوب دست پیدا کنیم.

نگرانی خانواده‌ها و افکار عمومی را درک می‌کنیم

وی در پاسخ به اینکه «انتقادها در مورد عملکرد وزارت آموزش و پرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی بالاست، آن را چگونه ارزیابی می کنید؟» گفت: وزارت آموزش و پرورش، نگرانی خانواده‌ها و افکار عمومی را درک می‌کند. این قابل فهم است که خانواده‌ها، نگران فرزندان خود و همه کودکان و نوجوانان هستند. کیایی با بیان اینکه هم به دلیل عوامل مخاطره‌آمیز گوناگون و هم به دلیل دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی که می‌توانند در این زمینه، نقش و کارکرد داشته باشند، سهم و نقش آموزش و پرورش، به‌تنهایی کافی نیست، گفت: برای توسعه «پیشگیری اولیه» از آسیب‌های اجتماعی و «مداخله در فوریت‌های اجتماعی» در گروه سنی کودکان و نوجوانان و از جمله دانش‌آموزان، به همکاری و همیاری عمومی نیاز است تا هم عوامل محافظت‌کننده تقویت شوند و هم عوامل مخاطره‌آمیز کاهش یابند. مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش، با طرح این پرسش که« اگر آموزش و پرورش، به‌طور مستمر آموزش‌های پیشگیری و خودمراقبتی به دانش‌آموزان ارائه کند، اما از سوی دیگر، سهم و نقش متغیرهای دیگر، مانند سبک‌های زندگی مخاطره‌آمیز، بر جای باشد و دانش‌آموزان، همزمان با دریافت آموزش‌های خودمراقبتی از مدرسه، تحت تاثیر سبک‌های زندگی مخاطره‌آمیز باشند، آیا می‌توان موفق شد؟» گفت: وزارت آموزش و پرورش، توجه ویژه‌ای به برنامه‌های حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد. اکنون، در همه مناطق آموزش و پرورش کشور، کمیته‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، برای رصد وضعیت آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان، فعالند. سامانه پایش و مدیریت آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان، راه‌اندازی و راهنماهای آموزش پیشگیری برای استفاده معلمان و تعمیم رسالت پیشگیری در مدرسه، تهیه و تدوین شده است.

کارگاه های آموزشی جدید

مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش درباره هزینه‌کرد بودجه آموزش و پرورش در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: بودجه بر اساس چارچوب برنامه‌ها و فعالیت‌ها هزینه می‌شود. بخش اصلی بودجه‌های حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، با توجه به رسالت و ماموریت آموزش و پرورش، در بخش آموزش پیشگیری و توانمندسازی دانش‌آموزان در زمینه مهارت‌های خود‌مراقبتی هزینه می‌شود.

کیایی افزود: علاوه بر این، در زمینه دو محور دیگر «نهضت فرهنگی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی» و «مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان» که شامل مداخله در فوریت‌های اجتماعی و حمایت از دانش‌آموزان در معرض خطر می‌شود نیز توجه لازم صورت می‌گیرد و بودجه‌های لازم در این زمینه نیز تخصیص یافته و هزینه می‌شود.

کیایی در ادامه گفت: دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی، در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲، در حالی کار خود را آغاز کرد که برای نخستین بار، طرح‌های آموزش پیشگیری برای سه دوره تحصیلی را طراحی و شروع به اجرا کرد که در یک دوره چهار ساله، نرخ پوشش این طرح‌ها، از ۱۰ به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در این دوره چهار ساله، سالانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان مدارس و نیز بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از والدین، تحت پوشش کارگاه‌های آموزشی قرار گرفتند. مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: علاوه بر این، طرح‌های آموزش همزمان دانش‌آموزان، والدین و کارکنان و نیز اجرای طرح‌های مبتنی بر شواهد در زمینه مشارکت خانواده و کلاس درس برای پیشگیری، طراحی و پایه گذاری شد که یکی از نمونه‌های شاخص آن، تدوین راهنمای آموزش پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پرخطر، برای استفاده معلمان سه دوره تحصیلی بوده است.

کانال تنظیم خانواده

مشاهده دسته بندی : مقالات سایر مقالات علمی

بازدید : 436

جوان سازی واژن
فروش کاندوم
لیزیک
فروشگاه کاندوم سیسیلی

این مطلب را به اشتراک بگذارید و در گوگل محبوب کنید

cloob Twitter Facebook google+

بخش ویژه کاربران عضو سامانه خدمات

مشاوره آنلاین

سفارش مقاله

مشاوره تلفنی

ویدئو های اموزشی و سلامت

مشاوره حضوری

بخش آموزشی ویژه متاهلین

پرسش و پاسخ جنسی

پرسش و پاسخ احکام شرعی

پرسش و پاسخ پزشکی

پرسش و پاسخ پیامکی

آزمون آمادگی ازدواج

دریافت بسته های آموزشی

کلاسها و دوره های آموزشی

دریافت پیامکهای ا»وزشی

مشاوره ازدواج

مشاوره جنسی

زناشوییبرخوردهای اشتباه زنان با مردان در زندگی زناشویی

زناشویینشانه های سرد شدن زندگی زناشویی

زناشویینقش تخیلات جنسی در رابطه جنسی

زناشوییرازهای زناشویی که نباید به دیگران بگویید

زناشوییآیا فانتزی جنسی قابل تغییر است

ازدواجازدواج با فرد خودشیفته و مغرور

ازدواجملاکهای غیرمنطقی در انتخاب همسر

ازدواجابراز علاقه به نامزد

ازدواجآیا دختر و پسرهای امروزی برای ازدواج مناسبند

ازدواجحرفهایی که درخواستگاری نباید زد

مقالات صوتیآنچه زنان بايد در مورد مردان بدانند

مقالات صوتیدلایل افزایش تنوع طلبی جنسی مردان و زنان

مقالات صوتیتفاوت خواسته های زنان و مردان در رابطه جنسی

مطالب پزشکیتاثیر بی اختیاری ادرار بر رابطه جنسی

مطالب پزشکیتغییرات واژن در رابطه جنسی

مطالب پزشکیتاثیر قاعدگی بر پوست و مو

مطالب پزشکیروابط جنسی سالم، فواید جسمی روشن

احکام شرعیحکم شرعی رابطه دهانی

احکام شرعیاحکام پزشکی و شرعی در مورد مایع منی

احکام شرعیتفریح جنسی از نظر اسلام

تربیت فرزندانآموزش دوستیابی به کودکان

تربیت فرزندانتربیت فرزند و رابطه والدین

مطالب اجتماعیطلاق و سرد مزاجی در رابطه زناشویی

مطالب اجتماعینکات مهم برای ازدواج با افراد مطلقه

صفحه فیسبوک سایت تنظیم خانواده صفحه توئیتر سایت تنظیم خانواده صفحه گوگل پلاس سایت تنظیم خانواده گروه تنظیم خانواده در تلگرام

شناسه کاربری 

رمز عبور             


   عضویت در سایت

logo-samandehi

شناخت-نامزدی-عقد-ازدواج

مسائل جنسی و روابط زناشوئی

پزشکی - بهداشت و سلامت

امور تربیتی فرزندان ویژه والدین

مسائل و احکام شرعی در زمینه زناشوئی

فایلهای صوتی آموزش زناشوئی

ویدئو های آموزشی و پزشکی

سایر مطالب

در مورد ایدز بیشتر بدانیم

بررسی وضعیت تناسب اندام

تخمین زمان زایمان

زناشوییاهمیت توجه به رابطه جنسی

زناشوییعوامل مختل کننده روابط زناشویی

زناشوییحفظ اشتیاق در رابطه زن و شوهر

زناشوییاز کجا بفهمم شوهرم بهم وفاداره

زناشوییترک خودارضایی

زناشوییروشهای تحریک جنسی زنان و مردان

زناشوییآزمون سنجش وضعیت رابطه شما وهمسرتان

زناشویی علل کاهش میل جنسی و درمان آن

ازدواجدلایل رفتن خواستگار

ازدواجملاکهای مهم در انتخاب همسر

ازدواجآیا ازدواج به دلیل نیازعاطفی یا جنسی صحیح است

ازدواجنکات مهم دعواهای دوره نامزدی

ازدواجطولانی شدن دوره عقد وعواقب آن

ازدواجرابطه دوستی دختر و پسر

ازدواجپذیرش مهریه سنگین: اثبات عشق یا اثبات حماقت

مقالات صوتیبرداشتهای نادرست خانم ها در زمینه رابطه جنسی

مقالات صوتیآشنایی با رازهای مردان

مقالات صوتیچطور زن جذاب باشيم

مقالات تصویریفیلم شکل گیری جنین در رحم

مطالب پزشکیدلایل خیس شدن و ترشحات زیاد واژن

مطالب پزشکینحوه پیش بینی زمان مرگ با بزاق دهان

مطالب پزشکیتاثیر رابطه زناشویی بر اخلاق زوجین

مطالب پزشکیآثار ناشی از عدم تطابق جنسی زن و شوهر

احکام شرعینفقه و احکام آن

احکام شرعیچرا در روایات بیشتر به نیاز جنسی مردان توجه شده

احکام شرعیحکم شرعی ارضای جنسی همسر از راه دور

تربیت فرزنداننقش والدین در جلوگیری از انحرافات جنسی فرزندان

تربیت فرزندانجلوگیری از حسادت فرزندان به یکدیگر

مطالب اجتماعیآشنایی با مهارت های زندگی

مطالب اجتماعیتاثیر عاشق شدن بر مغز

کانال سایت تنظیم خانواده در تلگرام

دکتر تاج بخش کاندوم بدون حساسیت

زوج کالا فروش کاندوم فروشگاه زناشویی رومنس

کلیه حقوق مادی و معنوی مروبط به مطالب اختصاصی ثبت شده و ترجمه شده در این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده محفوظ است.

صفحه فیسبوک سایت تنظیم خانواده صفحه توئیتر سایت تنظیم خانواده صفحه گوگل پلاس سایت تنظیم خانوادهگروه تنظیم خانواده در تلگرام