آموزش جنسی     پرسش و پاسخ پزشکی     مشاوره

کانال تنظیم خانواده

عشق افراطی و اعتیاد به عشق

عشق افراطی و اعتیاد به عشق

برگرفته از مقالات مجله asheghi4u

هنگامی که عشق از یک عامل رشد دهنده و سازنده خود خارج شـده و جنبه اعتیاد به خود میگیرد بسیار آزار دهنده و مخرب می گـردد. اعتیاد به عشق یک دلبستگی ناسالم (خودآگاه و یا ناخوداگاه) به شخص، رابـطـه و یا خود عشق اطلاق میگردد. اعتیاد به عشــق انواع گوناگونی داشته که یکایک به آنها میپردازیم:

1- اعتیاد به عشق هم وابسته

ایـن نـوع اعـتـیـاد متداولترین نوع اعتیاد به عشق میباشد.
خـصـوصیـات افـراد مـعـتـاد هــم وابسته به شرح زیر است:

 • فرد معتاد به عشق، زمان، تـوجه و ارزش مفـرطـی بـرای فردی کـه به وی اعتیاد دارد اختصاص میدهد.

 • به خود بی توجه بوده و برای خودش ارزشی قائل نمیباشد.

 • قادر به تحمل همه چیز میباشد غیر از ترک شدگی و تنهایی.

 • دارای اعتماد بنفس  پـایـیـن اسـت. در تـعیین هویت خـویـش، دفـاع از خـویش و مراقبت از خویش دچار مشکل میباشد.

 • با آنکه محتـاج یـک رابـطـه صمـیـمانـه اسـت امـا به طـور نـاخودآگاه قادر به تحمل صمیمیت و نزدیکی نمیباشد.

 • با کنترل منفی قصد کنترل رابطه را دارد: به شریک خود میگـویـد چگونه باید رفتار کند تا رضایت وی را تامین کند و یا بالعکس.

 • رابطه یک جانبه میباشد. تمایل دارد عشق را با ترحم اشتباه بگیرد.

 • مسئـولیـت اعــمال دیگران را به طرز اغراق آمیزی به عهده می گـیـرد و بـیـش از وظایف قانونیش کار انجام میدهد.

 • نیاز شدیدی به پذیرش و تصدیق دیگران دارد. نیازمند به کنترل دیگران است.

 • هنگامی که میخواهد حق خود را مطالبه کند احساس گناه میکند.

 • از تـنـهایی هـراسـان اسـت. بـه خـود و دیـگران اعتماد ندارد. دروغ گـو و هـمـواره خشمگین بوده و در تصمیم گیری دارای مشکل میباشد.

 • معمولا به سیگار، کار زیاد، الکل و داروهای مسکن اعـتـیـاد داشـتـه و یـا قمـارباز میباشد.

 • تمام توجـه و دغـدغـه های زنـدگیش را به حل مشکلات شریک زندگیش معطوف می کند و از علایق و منافع خودش صرفنظر می نماید.

 • برای تقویت اعتماد بنفس اندک خود به عوامل خارجی پناه میبرد.

 • اعتماد بنـفـس وی با حـل مشکـلات و تسـکیـن درد و رنج هـای شـریک زندگیش تقویت میگردد.

 • هنگامی که شریک زندگیش وی را دوست می دارد احسـاس خـوشـایـنـدی پیدا میکند و بالعکس.

 • ترس از خشم شریک زندگی و طرد شدن مبنا و تعیین کننده اعمال و رفتار معتاد میباشد.

 • تمام آمال و آرزوهای آینده معتاد به شریک زندگیش وابسته و عجین شده است.

 • برای جلب رضایت و مـراقـبـت از شـریـک زنـدگـی خـود دسـت بـه هـر گـونـه عمل فداکارانه ای می زننـد. زیـرا از آن وحشت دارد که نـکنـد شـریـک زنـدگیــش از وی ناخوشنود گردد چون فکر میکند شریک ناراضی وی را ترک خواهد کرد.

 • نـاتـوانـی در تـعـیین حد و مرزهای معقول: خـود را بـا شـریـک زنـدگـیـش یـک فـرد میپندارد.

 • هنگامی که شریک زندگیش خواهان رشد فردی میباشد هراسان میـگـردد چـون این عمل را تهدید تلقی میکند.

 • راه حلهای مشکلاتش را در خودش جستجو نمیکند بـلـکه در شـریکش میجوید.

 • برای حس کامل بودن به شریک خود محتاج است.

 • در واقع این اعتیاد ریشه در کودکی فرد معتاد دارد زمانی کـه مـورد بـی مهری و طرد شدگی والدینش قرار می گرفته است. بنابراین دنیا را مکانی نا امن یافته و میپندارد نمیتواند فردی دوست داشتنی باشد. وی دست بـه هر عملی میزند تا شریک زندگیش را کـنـار خـود حـفـظ کـنـد حـتـی اگـر شریـک زنـدگیـش مـعـتاد به مواد مخدر باشد. بنابراین ممکن است در برابر اعتیاد وی سـکوت کـنـد تـا شریک زندگیش وی را ترک نکند بنابراین یک نوع معامله با یکدیگر می کنند. بـه عبـارتی دیگر به یکدیگر "هم وابسته" میگردند.

چهار نوع دیگر اعتیاد به عشق...
2- اعتیاد به رابطه

پـیـوستن و ارتـبـاط بـا یـک فـرد بـرای پرهیز از تنهایی و احساس دوست داشتنی نبودن. معتاد به رابطه حتی ممکن است با شخصی رابـطه بـرقـرار کـنـد کـه دوسـتـش نـداشته و کمترین عشقی نسبت به وی نداشته باشد و حـاضر اسـت هـرگـونه رنـج و عــذابی را تحمل کند اما تنها نماند. حتی اگر شریکش یک فرد سوء استفاده کننده و بد رفتار باشد نه تنها وی را ترک نمیکند، بلکه مورد پذیرش نیز قرار میدهد.
3- اعتیاد به عشق رمانتیک

عشـق فـرد مـعـتاد رومـانـتـیک، سـر خـوش کننــده، پــر از روابــط جنـــسـی پــرحــرارت و خیالپردازیهای شهوانی می باشد. فـرد مـعـتاد تـنها برای مدت کوتاهی شیفته فرد دیگر میگردد و از نظر او هدف مورد علاقه آنها قابل تعویض میباشد. هرچه تعداد شریک زندگی بیشتر بهتر. ایـن گونه افراد از فعل و انـفـعالاتی کـه در پـی احسـاس عـاشـقـی بـه آنــها دست می دهد سرمست شده و پس مدتی که این احساسات و هیجانات فروکش کرد فرد معتاد نیز سرد شده و معشوقش را ترک میکند.
4- اعتیاد به عشق خودشیفته

اینگونه افراد خودمحور، کنترل کننده، تملک جو، دارای تـوهم خود بزرگ بینی و احساس کامل بودن دارند، مصون از خطای انسانی. ایـن عاشقـها بـنـظر غـیر صـمیـمـی و از هـم گسیخته می آیند. ممـکن است با افراد دیـگری بـه غـیـر از شـریـک زنـدگـی خـود رابـطـه جنسی برقرار کند. دارای اعتماد بنفس پایینی میباشند. از اغوا، سـلطه گری و مضایقه کردن برای کنترل شریک خود استفاده می کنند.ایـنگونه افراد عقیده دارند فرد مقابلشان از حق انتخاب و یا تغییر در رابطه برخوردار نمیباشد. امـا اشتباه نکنید آنان نیز به شریک خود اعتیاد داشته و وابسته هستند. آنـان نیز از تنهایی و جدایی وحشت دارند. این امر هنگامی نمود پیدا میکند که شریک زندگی ایـن افراد تصمیم به جـدایی میـگیرد آن زمان است که معتاد خود شیفته دست به عملی میزند تا رابطه را حفظ کند.ـ
5- اعتیاد به عشق وسواس گونه


تجربه دلبستگی و خیالپردازیهای محرمانه نسبت به یک فرد میباشد. در واقـع یک عشق یک جانبه. فرد معتاد با قرار ملاقاتها و مناسبات مفرط (تماسهای تلفنی و درخـواستهای ازدواج در همان ابتدای آشنایی) با فرد مـورد نـظرش قـصـد دارد وی را از آن خـود کند. یک شیدایی و عشق مسموم که از اعتماد بنفس پایین و احتیاج معتاد نشات میـگیرد. باید توجه داشت که ریشه اعتیاد بـه عشـق در اعـتـماد بـــنفس پایین میباشد که فرد معتاد باید برای تقویت آن تلاش کند


 

کانال تنظیم خانواده

مشاهده دسته بندی : مقالات مسائل جنسی و روابط زناشوئی

بازدید : 14506

فروش کاندوم
ccli
سیکس کالا
مشاوره

این مطلب را به اشتراک بگذارید و در گوگل محبوب کنید

cloob Twitter Facebook google+

بخش ویژه کاربران عضو سامانه خدمات

مشاوره آنلاین

سفارش مقاله

مشاوره تلفنی

ویدئو های اموزشی و سلامت

مشاوره حضوری

بخش آموزشی ویژه متاهلین

پرسش و پاسخ جنسی

پرسش و پاسخ احکام شرعی

پرسش و پاسخ پزشکی

پرسش و پاسخ پیامکی

آزمون آمادگی ازدواج

دریافت بسته های آموزشی

کلاسها و دوره های آموزشی

دریافت پیامکهای ا»وزشی

مشاوره ازدواج

مشاوره جنسی

شناسه کاربری 

رمز عبور             


   عضویت در سایت

logo-samandehi

شناخت-نامزدی-عقد-ازدواج

مسائل جنسی و روابط زناشوئی

پزشکی - بهداشت و سلامت

امور تربیتی فرزندان ویژه والدین

مسائل و احکام شرعی در زمینه زناشوئی

فایلهای صوتی آموزش زناشوئی

ویدئو های آموزشی و پزشکی

سایر مطالب

زناشوییاشتباهات زنان در زندگی زناشویی

زناشوییابراز عشق دروغین برخی مردان

زناشوییترسها و نگرانی جنسی زنان

زناشوییباورهای غلط درباره رابطه جنسی

زناشوییشوهرم سر کار نمیره چیکار کنم

زناشوییبهبود رابطه با همسر

زناشوییچطور در رابطه جنسی تنوع ایجاد کنیم

زناشوییچکار کنم شوهرم به حرفم گوش بده

ازدواجتشخیص مزاج جنسی از روی رفتار

ازدواجخصوصیات افرادی که قصد تغییر در همسر آینده خود دارند

ازدواجازدواج سفید

ازدواجمدت دوران نامزدی

ازدواجچهار گام مهم برای ازدواج موفق

ازدواجاگر این خصلتها را دارید ازدواج نکنید

ازدواجازدواج با پسری که کمک خرج خانواده است

مقالات صوتیآنچه زنان بايد در مورد مردان بدانند

مقالات صوتیدانلود همسر از سایت همسریابی

مقالات صوتیمزاحم تلفنیش میشم

مقالات تصویریفیلم شکل گیری جنین در رحم

مطالب پزشکیقاعدگی شدید نشانه چیست

مطالب پزشکیخونریزی واژن در دوران بارداری

مطالب پزشکیعوارض خود ارضایی در پسران

مطالب پزشکیدرمان طبیعی برای اختلال نعوظ

احکام شرعیتلقیح مصنوعی از نظر شرعی و قانون

احکام شرعیتفریح جنسی از نظر اسلام

احکام شرعیشرایط ازدواج موقت دختری که باکره نیست

تربیت فرزندانعواملی که منجر به عقده حقارت کودکان می شود

تربیت فرزنداناولین قربانیان بازی نهنگ آبی در ایران-بهمراه فیلم

مطالب اجتماعی5 علت اصلی طلاق

مطالب اجتماعیهشدار به مردان؛ با قبول مهریه سنگین،باید مالیات آن را بپردازید

کانال سایت تنظیم خانواده در تلگرام

دکتر تاج بخش زوج کالا فروش کاندوم

کاندوم فضایی sanlikala

کلیه حقوق مادی و معنوی مروبط به مطالب اختصاصی ثبت شده و ترجمه شده در این سایت برای پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده محفوظ است.

صفحه فیسبوک سایت تنظیم خانواده صفحه توئیتر سایت تنظیم خانواده صفحه گوگل پلاس سایت تنظیم خانوادهگروه تنظیم خانواده در تلگرام