معرفی مرکز نمایندگی سایت تنظیم خانواده دراستان فارس

 

مرکز مشاوره راه زندگی

نام مرکز :

آقای محمود شهامت

مدیریت مرکز :

 

آشنایی با عوامل مرکز که با سایت تنظیم خانواده همکاری دارند

نوع فعالیت

تحصیلات / رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی روانشناسی / عمومی

آقای شهامت

1

مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی / بالینی

آقای رحیمی خواه

2

مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی / بالینی

آقای هاشمی

3

مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی / عمومی

آقای پور زارعی

4

مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی / بالینی

خانم سجادی

5

مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی / تربیتی

خانم ماجدی

6

مشاوره

کارشناسی ارشد روانشناسی / تربیتی - اختلالات

خانم تقوایی

7

 

آشنایی با دوره ها و کارگاه های آموزشی

توضیحات

مبلغ دوره

تعداد جلسات

مدت

عنوان دوره

مدت هر جلسه دو ساعت

60000 تومان

10 جلسه

دو ماه و نیم

مهارتهای زندگی

مدت هر جلسه دو ساعت

90000 تومان

15 جلسه

سه ماه و نیم

کارگاه قبل از ازدواج

مدت هر جلسه دو ساعت

60000 تومان

10 جلسه

یک ماه ونیم

کارگاه زوج درمانی

مدت هر جلسه یک ساعت و نیم

100000 تومان

15 جلسه

سه ماه و نیم

کارگاه کودکان بیش فعال

 

ارتباط با مرکز

فارس - شیراز - خیابان ملاصدرا - خیابان حکیمی - ساختمان حکیم - طبقه 4 - مرکز مشاوره راه زندگی

نشانی :

07112346043 - 07112346044

تلفن: