مراکز مشاوره

معرفی مرکز نمایندگی سایت تنظیم خانواده در شهر یاسوج

 

مرکز مشاوره و روانشناسی رشد

نام مرکز :

سرکار خانم آرزو ذاکری لنگرودی

مدیریت مرکز :

 

آشنایی با عوامل مرکز که با سایت تنظیم خانواده همکاری دارند

نوع فعالیت

تحصیلات / رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

مشاوره ازدوا-مشاوره تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی

آرزو ذاکری لنگرودی

1

مشاور خانواده

دکتری روانشناسی عمومی

ذوالفقار آبیار

2

مشاور خانواده - اعتیاد

کارشناسی ارشد روانشناسی

امید گشتاسب

3

مشاوره زناشویی

دکتری روانشناسی عمومی

خیر الله نوریان

4

مشاوره خانواده

دکتری روانشناسی عمومی

مریم کرمانی

5

 

آشنایی با دوره ها و کارگاه های آموزشی

توضیحات

مبلغ دوره

تعداد جلسات

مدت

عنوان دوره

       

زوج درمانی

         
         
 

ارتباط با مرکز

یاسوج - خ سه جوب -ساختمان چمران - طبقه 2 -واحد 8

نشانی :

074-33227206

تلفن: