1

ارتباط با ما

 

صفحه اصلي

 

 

 

خواندن ذهن شما ( تا لود شدن صفحه منتظر بمانيد)

حتما تعجب كرديد كه چگونه اين عمل صورت ميپذيره :

يك راهنمايي : اين يك رابطه رياضيست  و در هر صورت 11 عدد انتخاب مي شوند يعني در هر بار تست يك عدد از اين گروه 11 عددي انتخاب مي شوندو هر گز عددي جز اين 11 عدد انتخاب نخواهد شد  و تماما شكلي يكسان دارند  اين 11 عدد مضربي از يك عدد واحد هستند   در نتيجه   اون 11 عدد به يك عدد واحد بخش پذيرند و هر شكلي كه كنار اون يك عدد باشه پاسخ شماست  بازم به فرمولش نرسيديد؟     به اين آي دي پي ام بديد تا راز و فرمولش و بهتون بگم ali_soltani_majd